KONFERENCJA „WIELKOPOLSKA NAZWAMI OPISANA”

KONFERENCJA „WIELKOPOLSKA NAZWAMI OPISANA”
KONFERENCJA „WIELKOPOLSKA NAZWAMI OPISANA”

Zapraszamy do wysłuchania wykładów wygłoszonych w ramach konferencji onomastycznej „Wielkopolska nazwami opisana” zorganizowanej przez Pracownię Leksykologii i Logopedii IFP oraz Komisję Onomastyczną PAN w Poznaniu.

Konferencja miała charakter zdalny, wystąpienia referentów zostały udostępnione na stronach:

http://komisjaonomastyczna.poznan.pan.pl/?page_id=252
http://komisjaonomastyczna.poznan.pan.pl/?page_id=257