"TRUDNE" EMOCJE WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

W dniach 16-17 września 2021 r., za pośrednictwem platoformy Microsoft Teams, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Trudne" emocje w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.

Wydarzenie współorganizowane było przez Koło Sztuki dla Dzieci "Na Wysokiej Górze UAM, a patronat nad nim objął Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM.

Konferencja została zorganizowana w ramach grantu Study@Research z Programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (ID-UB).

Program konferencji