Laboratorium Dokumentacji Literackiej

Kierownik

dr hab. Zofia DAMBEK-GIALLELIS (z.dambek@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Jerzy BOROWCZYK (jerzybor@amu.edu.pl)
dr Elżbieta LIJEWSKA (elijew@amu.edu.pl)

Archiwum Włodzimierza Odojewskiego