Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu

http://www.amu.edu.pl/teolit

Kierownik

prof. dr hab. Ewa KRASKOWSKA (krask@amu.edu.pl)

Emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. dr hab. Edward BALCERZAN

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz MIZERKIEWICZ (tommizer@amu.edu.pl)

prof. dr hab. Joanna WÓJCIK (jwojcik@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Agnieszka GAJEWSKA (agajew@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Paweł GRAF (lapsang3@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Agnieszka KWIATKOWSKA (agak@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Ewa RAJEWSKA (rajewska@amu.edu.pl)

dr hab. Lucyna MARZEC (lmarzec@amu.edu.pl)

dr Ksymena FILIPOWICZ-TOKARSKA (kft@amu.edu.pl)

dr Weronika SZWEBS (weronika.szwebs@amu.edu.pl)

dr Aleksandra WIECZORKIEWICZ (wieczorkiewicz@amu.edu.pl)