Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki

http://polszczyzna.amu.edu.pl

Kierownik

prof. UAM dr hab. Magdalena GRAF (m.graf@amu.edu.pl)

Emerytowani samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. Stanisław MIKOŁAJCZAK (stmikola@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Irena SARNOWSKA-GIEFING (sarna@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Romana ŁAPA (romalapa@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Karolina RUTA-KORYTOWSKA (karuta@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Małgorzata RYBKA (grybka@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Marta WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK (martaw@amu.edu.pl)
dr Wojciech HOFMAŃSKI (wh@amu.edu.pl)