Zakład Literatury Romantyzmu

http://zlr.amu.edu.pl/

Kierownik 

prof. dr hab. Krzysztof TRYBUŚ (tryb@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy FIEĆKO (fiecko@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Elżbieta NOWICKA (elnow@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Zbigniew PRZYCHODNIAK (zbiniak@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Piotr ŚNIEDZIEWSKI (piotrsd@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Alina BORKOWSKA-RYCHLEWSKA (ala.br@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Maciej JUNKIERT (junkiert@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Wojciech HAMERSKI (vothjak@amu.edu.pl)