Pracownia Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

Kierownik

prof. dr hab. Bogusław BAKUŁA (bakula@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Małgorzata ZDUNIAK (mzduniak@amu.edu.pl)

dr Emilia KLEDZIK (emilka@amu.edu.pl)

dr Lenka NEMETH-VITOVA (lvitova@amu.edu.pl)