Zakład Badań nad Tradycją Europejską

P.o. kierownika

prof. dr hab. Katarzyna KUCZYŃSKA-KOSCHANY (eadem@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Małgorzata OKULICZ-KOZARYN (mok@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Wiesław RATAJCZAK (ratajcza@amu.edu.pl)
dr hab. Lidia BANOWSKA (banowska@amu.edu.pl)