Zakład Lingwistyki Antropologicznej

http://www.pmichal-zla.home.amu.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Tomasz LISOWSKI (lisowski@amu.edu.pl)

Emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. dr hab. Alicja PIHAN-KIJAS

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej SIERADZKI (a.sier@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Jolanta MIGDAŁ (jolamig@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Agnieszka PIOTROWSKA-WOJACZYK (wojaczyk@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Przemysław WIATROWSKI (przemek@amu.edu.pl)

dr hab. Paulina MICHALSKA-GÓRECKA (p.michal@amu.edu.pl)