Na granatowym tle białe logo IFP, pod nim napis "Poznaj naszą ofertę!" i "Rekrutacja 2022", do której prowadzi biała poruszająca się strzałka, a na dole logotyp WFPiK i logotyp UAM.

 • Aktualności

  Najnowsze informacje z życia Instytutu

 • Książka prof. Agnieszki Gajewskiej nominowana

  do dwóch ważnych nagród literackich

 • Filologia polska na UAM

  w czołówce najlepszych polonistyk wg rankingu Perspektyw

 • Rok Romantyzmu Polskiego

  Obchody na UAM

Na tle granatowego nieba widoczna jest tęcza, poniżej budynek Collegium Minus UAM, obok logotyp rankingu Perspektywy 2022, a po prawej stronie napis "Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingu kierunków studiów przygotowywanym przez portal edukacyjny Perspektywy". Pod napisem biała ramka, w której znajduje się napis "Więcej...".

O Instytucie Filologii Polskiej

Instytut Filologii Polskiej jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Składa się z 17 zakładów, 7 pracowni oraz 1 laboratorium. Nazwa każdego z nich wskazuje na specyfikę oraz zakres prowadzonych w nich badań.

Zdjęcie kopuły Collegium Maius na tle niebieskiego nieba, a na nim biały napis "Znajdź nas na" i logo serwisu Youtube z dodaną białą strzałką kursora.