• Zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

  za nami

 • Audycja o „Pamiętniku z okresu dojrzewania”

  Witolda Gombrowicza z udziałem prof. UAM dr. hab. Błażeja Warkockiego

 • Wykład prof. Agaty Stankowskiej

  „Czesław Miłosz i nowoczesny klasycyzm”

 • Filologia polska na UAM

  ponownie na szczycie!

Na tle granatowego nieba widoczna jest tęcza, poniżej budynek Collegium Minus UAM, obok logotyp rankingu Perspektywy 2023, a po prawej stronie napis "Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingu kierunków studiów przygotowywanym przez portal edukacyjny Perspektywy". Pod napisem biała ramka, w której znajduje się napis "Więcej...".

O Instytucie Filologii Polskiej

Instytut Filologii Polskiej jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Składa się z 17 zakładów, 7 pracowni oraz 1 laboratorium. Nazwa każdego z nich wskazuje na specyfikę oraz zakres prowadzonych w nich badań.

 • 10 kierunków
 • 974 studentów
 • 153 pracowników

Zdjęcie kopuły Collegium Maius na tle niebieskiego nieba, a na nim biały napis "Znajdź nas na" i logo serwisu Youtube z dodaną białą strzałką kursora.