• Apel Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

  do Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej

 • Filologia polska na UAM

  najlepszą polonistyką w kraju! Potwierdza to ranking „Perspektyw” 2024.

 • Zjazd Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

  za nami

 • Wykład prof. Agaty Stankowskiej

  „Czesław Miłosz i nowoczesny klasycyzm”

Grafika z logotypem rankingu szkół wyższych Perspektywy 2024, zdjęciem Collegium Minus, nad którym rozpościera się tęcza oraz napisem: Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingu kierunków studiów przygotowywanym przez portal edukacyjny Perspektywy".

O Instytucie Filologii Polskiej

Instytut Filologii Polskiej jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Składa się z 17 zakładów, 7 pracowni oraz 1 laboratorium. Nazwa każdego z nich wskazuje na specyfikę oraz zakres prowadzonych w nich badań.

 • 10 kierunków
 • 974 studentów
 • 153 pracowników

Zdjęcie kopuły Collegium Maius na tle niebieskiego nieba, a na nim biały napis "Znajdź nas na" i logo serwisu Youtube z dodaną białą strzałką kursora.