Na tle granatowego nieba widoczna jest tęcza, poniżej budynek Collegium Minus UAM, obok logotyp rankingu Perspektywy 2023, a po prawej stronie napis "Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza od lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingu kierunków studiów przygotowywanym przez portal edukacyjny Perspektywy". Pod napisem biała ramka, w której znajduje się napis "Więcej...".

O Instytucie Filologii Polskiej

Instytut Filologii Polskiej jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Składa się z 17 zakładów, 7 pracowni oraz 1 laboratorium. Nazwa każdego z nich wskazuje na specyfikę oraz zakres prowadzonych w nich badań.

  • 10 kierunków
  • 996 studentów
  • 151 pracowników

Zdjęcie kopuły Collegium Maius na tle niebieskiego nieba, a na nim biały napis "Znajdź nas na" i logo serwisu Youtube z dodaną białą strzałką kursora.