Pracownia Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

Kierownik

prof. dr hab. Bogusław BAKUŁA (bakula@amu.edu.pl)

Pracownicy

dr Emilia KLEDZIK (emilka@amu.edu.pl)
dr Lenka NEMETH-VITOVA (lvitova@amu.edu.pl)