Pracownia Dialektologiczna

http://dialektologia.amu.edu.pl

Kierownik 

prof. UAM dr hab. Błażej OSOWSKI (osowski@amu.edu.pl)

Emerytowani samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk

Pracownicy

dr hab. Justyna KOBUS (jusper@amu.edu.pl)