Pracownia Dialektologiczna

http://dialektologia.amu.edu.pl

Kierownik 

prof. UAM dr hab. Błażej OSOWSKI (osowski@amu.edu.pl)

Emerytowani samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz (lewtad@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (jerzy.sierociuk@amu.edu.pl)

Pracownicy

dr hab. Justyna KOBUS (jusper@amu.edu.pl)