Zakład Antropologii Literatury

http://www.spanek-zal.home.amu.edu.pl/

Kierownik

prof. dr hab. Barbara SIENKIEWICZ (sienkob@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Przemysław CZAPLIŃSKI (czaple@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Błażej WARKOCKI (warkocki@amu.edu.pl)
dr hab. Sylwia PANEK (spanek@amu.edu.pl)
dr Sylwia  KAROLAK (skarolak@amu.edu.pl)