Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej

http://elwin.home.amu.edu.pl

Kierownik 

prof. dr hab. Agata STANKOWSKA (stankow@amu.edu.pl)

Emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. dr hab. Anna LEGEŻYŃSKA (anna.legezynska@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Elżbieta WINIECKA (elwin@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Agnieszka RYDZ (agryd@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Marcin TELICKI (telicki@amu.edu.pl)