Zakład Historii Języka Polskiego

http://www.zhjp.amu.edu.pl

Kierownik

prof. UAM dr hab. Agnieszka SŁOBODA (asloboda@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz MIKA (tomik@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Dorota ROJSZCZAK-ROBIŃSKA (dorroj@amu.edu.pl)
dr Marcin KUŹMICKI (mq@amu.edu.pl)
dr Dorota MASŁEJ – adiunkt (dorota.maslej@amu.edu.pl)
dr Ewa NOWAK-PASTERSKA – adiunkt stażysta (ewa.n@amu.edu.pl)