Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa

http://retorykaipragmatyka.pl/

Kierownik

prof. UAM dr hab. Agnieszka KULA (akula@amu.edu.pl)

Emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. dr hab. Halina ZGÓŁKOWA (zgolkowahalina@gmail.com)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Katarzyna CZARNECKA (czar.ka@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Monika GRZELKA (mgrzelka@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Joanna SMÓL (jsmol@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Barbara SOBCZAK (bsobczak@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Katarzyna ZAGÓRSKA (katarzyna.zagorska@amu.edu.pl)