Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

http://www.dydaktykaifp.amu.edu.pl

Kierownik

prof. UAM dr hab. Beata UDZIK (budzik@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Beata GROMADZKA (beatagr@amu.edu.pl)
prof. dr hab. Jerzy KANIEWSKI (jerzykan@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Aneta GRODECKA (grodecka@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Rafał KOCHANOWICZ (rko@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Aleksandra REIMANN-CZAJKOWSKA (areimann@amu.edu.pl)
dr Anna PODEMSKA-KAŁUŻA (podemska@amu.edu.pl)