Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa

http://poledyt.amu.edu.pl/

Kierownik

prof. UAM dr hab. Katarzyna KRZAK-WEISS (weiss@amu.edu.pl)

Emerytowany samodzielny pracownik nauki

prof. dr hab. Wiesław WYDRA (wydra@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. UAM dr hab. Bogdan HOJDIS (hojdis@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Ewa KRAWIECKA (behemot@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Marek OSIEWICZ (marosiew@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Monika SZCZOT (mszczot@amu.edu.pl)
dr Olga ZIÓŁKOWSKA – adiunkt stażysta (olga.ziolkowska@amu.edu.pl)