Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego

https://kjp.amu.edu.pl/

Kierownik

prof. dr hab. Małgorzata WITASZEK-SAMBORSKA (msambor@amu.edu.pl)

Pracownicy

prof. dr hab. Anna PIOTROWICZ-KRENC (ape@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Krzysztof SKIBSKI (kskibski@amu.edu.pl)

prof. UAM dr hab. Michał SZCZYSZEK (szczysze@amu.edu.pl)

dr Piotr FLICIŃSKI (flinta@amu.edu.pl)