Elaine Showalter: Anarchia płci. Gender i kultura w czasach fin de siècle’u

ELAINE SHOWALTER: ANARCHIA PŁCI. GENDER I KULTURA W CZASACH FIN DE SIÈCLE’U

Z radością i dumą prezentujemy owoc pracy studentek oraz studenta specjalności przekładowej – tłumaczenie fundamentalnej i klasycznej dziś książki Elaine Showalter pt. „Anarchia płci. Gender i kultura w czasach fin de siècle’u” (Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2021). Zespół pracował pod opieką naukową Pani Profesor Ewy Kraskowskiej oraz Pani Profesor Ewy Rajewskiej. Redakcją książki zajęło się studenckie Koło Edytorów UAM „Trantiputl” pod czujnym okiem Pani Profesor Katarzyny Krzak-Weiss. Całemu wspaniałemu Zespołowi serdecznie gratulujemy!