Verba multiplicia, veritas una. Prace dedykowane profesor Alicji Pihan-Kijasowej. Tom 1 i 2

VERBA MULTIPLICIA, VERITAS UNA. PRACE DEDYKOWANE PROFESOR ALICJI PIHAN-KIJASOWEJ. TOM 1 I 2red. Tomasz Lisowski, Paulina Michalska-Górecka, Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Andrzej Sieradzki, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Książka została wydana z okazji Jubileuszu Pani Profesor Alicji Pihan-Kijasowej. Składają się na nią 43 artykuły naukowe autorstwa przyjaciół, uczniów i znajomych Jubilatki dotyczące zarówno historii języka, jak i jego współczesnych problemów. Książkę dopełnia wstęp poświęcony sylwetce Badaczki.