Lin Xin, Renata Siegień, Wojciech Hofmański, Odkryj Chiny. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego B2-C1. Przewodnik turystyczno-kulturowy

red. Mao Yinhui, Pekin 2023

We współpracy z Kantońskim Uniwersytetem Spraw Międzynarodowych opracowany został unikatowy materiał, który nie ma odpowiednika w glottodydaktyce polonistycznej i stanowi odpowiedź na coraz większe potrzeby chińskiego rynku edukacji językowej. Dzięki tej publikacji studenci chińscy nie tylko będą mogli zwiększyć kompetencje w zakresie języka specjalistycznego (punktem odniesienia jest specyfika komunikacji w branży turystycznej), ale także nabyć umiejętność mówienia o rodzimej rzeczywistości pozajęzykowej po polsku. Podręcznik zawiera aż 19 lekcji podzielonych na 3 rozdziały (1. Informacje praktyczne, 2. O kulturze chińskiej, 3. Atrakcje turystyczne w Chinach) oraz klucz do ćwiczeń, spis stron internetowych i słownik.