Michał Januszkiewicz, Bezdomność i bunt. Rzecz o Andrzeju Babińskim

Instytut Literatury 2024

Książka Bezdomność i bunt. Rzecz o Andrzeju Babińskim to pierwsza oficjalnie wydana naukowa monografia dotycząca twórczości poety, znanego wprawdzie z jego żywej i poruszającej legendy, ale którego dorobek poetycki jest właściwie nieomawiany. Powody takiego stanu rzeczy są rozmaite, począwszy od odrzucenia przez część wpływowego środowiska literackiego i wydawców, a skończywszy na tym, że to twórczość po prostu niezwykle trudna i hermetyczna, zarówno w wymiarze egzystencjalnego przesłania, jak i w wymiarze formalnym. Monografia stanowi zarazem próbę przywrócenia Babińskiemu właściwego miejsca na mapie polskiej literatury nowoczesnej, Poeta w pełni na to zasługuje.

Ze Streszczenia