Romantyczna fantastyka. III Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej

Wydawnictwo Naukowe UAM 2022

red. Wojciech Hamerski, Zbigniew Przychodniak

Książka poświęcona jest szeroko rozumianej kategorii fantastyki, która w epoce romantyzmu otwierała zróżnicowane możliwości ekspresji nowych idei wobec narastającego kryzysu zaufania do rozumowego poznania rzeczywistości. Kategoria wielozakresowa, różnorodna i transgresyjna zachęca do ujęć interdyscyplinarnych i komparatystycznych prowadzonych w rozmaitych kluczach metodologicznych. Książka poddaje również refleksji żywotność romantycznych wzorców fantastyki w wybranych obszarach współczesnej kultury popularnej. Autorzy poszczególnych studiów zamieszczonych w tomie badają artystyczne ekspresje i filozoficzne koneksje fantastyki od późnego oświecenia (Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego) do literatury najnowszej (proza Jacka Dukaja), w literaturze polskiej (J.M. Ossoliński, J. Słowacki, C. Norwid, J. Barszczewski, R. Berwiński, J. Dzierzkowski, H. Rzewuski), niemieckiej (E.T.A. Hoffmann, F.A. Mesmer, B. Strauß, E. Jünger), francuskiej (Ch. Nodier), amerykańskiej (E.A. Poe). Przedmiotem analizy są również tematy i motywy fantastyczne w malarstwie (J. Duda-Gracz), sztuce filmowej (R. Eggers) oraz w fabularyzowanych grach cyfrowych.