„Zapomniane, nieuśmierzone...”. Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości Włodzimierza Odojewskiego

„ZAPOMNIANE, NIEUŚMIERZONE...”. PAMIĘĆ, ZAPOMNIENIE, TRAUMA W TWÓRCZOŚCI WŁODZIMIERZA ODOJEWSKIEGO

Zapraszamy na promocję książki „Zapomniane, nieuśmierzone... Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości Włodzimierza Odojewskiego” por red. Alicji Przybyszewskiej i Dagmary Nowakowskiej (Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020). Wydarzenie odbędzie się pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, a jego organizatorem jest Archiwum Włodzimierza Odojewskiego UAM.

Początek 2 grudnia 2020 r., o godz. 11.30 na platformie MsTeams. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: alicjaprzybyszewska@op.pl.

Pamięć, zapomnienie i trauma to najważniejsze kategorie, wokół których skupia się uwaga badaczy dzieła Włodzimierza Odojewskiego. Teksty w niniejszej książce zostały podzielone na trzy kręgi tematyczne. W dziale zatytułowanym Lektura ponowna refleksji poddano zarówno najważniejsze, jak i nieco mniej znane teksty autora Miejsc nawiedzonych oraz jego inspiracje czytelnicze. Drugą część książki poświęcono zagadnieniom natury tekstologicznej. Tom zamykają zaś rozpoznania biograficzne oraz wspomnienia o pisarzu, a także świadectwa czytelników, utrwalające ich własne, bardzo owocne spotkania lekturowe z dziełem Odojewskiego. Książka stanowi drugą publikację z cyklu monografii wieloautorskich, który zaplanowany został jako efekt regularnych spotkań naukowych poświęconych twórczości autora Zmierzchu świata; pierwszą z nich była książka Zabezpieczanie śladów. Wokół życia i twórczości Włodzimierza Odojewskiego (Poznań 2018).