Język w regionie, region w języku 3

Język w regionie, rejon w językured. Błażej Osowski, Justyna Kobus, Paulina Michalska-Górecka, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2020

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną i językową, do nauczycieli, uczniów, studentów, regionalistów, etnografów, filologów, historyków.

Na książkę składa się 18 artykułów poświęconych  związkom języka i regionu. Teksty skupiają się na kilku tematach przewodnich: edukacji, gwarach ludowych, miejskich i wyspowych, historii językoznawstwa, semantyce, słowotwórstwie, kontaktach polsko-niemieckich, studiach leksykalnych, świadomości językowej, wykorzystaniu informatyki przez filologów. Autorzy tekstów poddają analizie m.in.:

– gwary polskie na Syberii,

– słownictwo gwar wielkopolskich, warmińskich i mazurskich, gwary miejskiej Lwowa, Brna, Warszawy i Krakowa, języka kaszub­skiego,

– obecność gwary w procesie edukacji,

– proces akwizycji języka,

– wykorzystanie technik informatycznych w badaniach lingwistycz­nych.