Wojciech Hofmański, Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Wydawnictwo UAM, Poznań 2022

Podręcznik uzupełniający do nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom B1/B2; zakres: Nazwy własne (nomina propria) w perspektywie podsystemów języka i certyfikowanych sprawności językowych. Książka wspiera szerokokontekstowe kształcenie realioznawcze (pierwszy, podstawowy układ tematyczny), ale także zgodne z potrzebami poszczególnych kursów rozwijanie określonych sprawności (2) i podsystemów języka (3) w oparciu o dwa kolejne (uzupełniające) układy. Pozwala to zarówno na pracę samodzielną, jak i kompleksowe lub selektywne wykorzystywanie zawartych treści podczas profesjonalnie organizowanych kursów językowych – przede wszystkim na poziomie samodzielności (B1 i B2).