(OD)NOWA Urbanowska. Materiały pokonferencyjne

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2024

(OD)NOWA Urbanowska to ciekawy zbiór różnorodnych, interdyscyplinarnych głosów na temat życia i twórczości Zofii Urbanowskiej (1849–1939), jednej z czołowych pisarek dla dzieci i młodzieży przełomu XIX i XX stulecia, postaci nietuzinkowej i ważnej dla polskiej literatury.

Autorzy tekstów zamieszczonych w tomie omawiają materiał literacki i ilustracyjny, podejmują zagadnienia lekturowych inspiracji pisarki, rozważają szeroko pojęte kwestie edytorskie i wydawnicze. Dzięki zaproponowanemu przez nich wieloaspektowemu ujęciu twórczości Urbanowskiej publikacja ta jest wartościowym uzupełnieniem badań nad twórczością i recepcją utworów autorki Księżniczki oraz stanowi cenny wkład w popularyzowanie wiedzy o literackim i publicystycznym dorobku słynnej koninianki.