W Wielkopolsce i nie tylko. Materiały z konferencji „Za wiarę i wolność” w 250. rocznicę konfederacji barskiej

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2022

red. Barbara Judkowiak, Wiesław Ratajczak

Książka o konfederacji barskiej, oddawana do rąk czytelnika w xxi wieku, stawia aktualne pytania o wartości, ich motywowanie wiarą i religią, o prawo do dyskusji nad granicami wolności i jej obrony, o uzasadnienie brania przez obywateli we własne ręce spraw wspólnych. Podejmuje też refleksję nad rolą słowa pisanego, szczególnie literacko przetwarza­nego, i obrazu w kształtowaniu opinii, pobudzaniu narodu i społeczeństwa do działania.

Zawarte w tym zbiorze studia powstały, by z różnych perspektyw przedstawić udział Wielkopolan w ogólnonarodowym zrywie, opisać proces kształtowania współczesnej wiedzy o konfederacji, zarysować szersze tło tego wydarzenia oraz przybliżyć legendy i mity z nim związane.

Książka do nabycia w Księgarni "Przy Fredry".