Wspólnota. Formy – historie – horyzonty

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021

red. Marcin Telicki, Elżbieta Winiecka, Agnieszka Rydz, Agata Stankowska-Kozera

Zbiór prac Wspólnota. Formy – historie – horyzonty jest nie tylko szczególnym darem ofiarowanym Profesor Annie Legeżyńskiej, ale także potwierdzeniem wysokiego uznania dla dokonań naukowych Badaczki.

Tom zawiera rozprawy i szkice literaturoznawców skupione wokół kategorii wspólnoty. Teksty te lokują się zatem w obszarze zainteresowań naukowych Pani Profesor, poświadczonych Jej znakomitymi, ważnymi pracami, które uczyniły z Badaczki niekwestionowany autorytet w tym zakresie. […] Rozważania podjęte przez autorów jubileuszowego tomu dowodzą, że pojęcie wspólnoty w czasie dominującej kultury indywidualizmu jest jedną z kluczowych kwestii współczesności, ideą, do której dążymy, i o której marzymy. Nadto, co również niezwykle istotne, swoje stanowiska prezentują badacze, którzy sami tworzą szczególną wspólnotę – wspólnotę twórczą. Ich rozważania inspirują, pobudzają do intelektualnego wysiłku, zmuszają do wejścia w zainicjowany w monografii dyskurs. Na kartach jubileuszowego tomu dedykowanego Profesor Annie Legeżyńskiej spotkali się autorzy reprezentujący różne pokolenia: przyjaciele, koledzy, współpracownicy, uczniowie, którzy wchodzą ze sobą w dialog na temat wspólnoty. Każdy z zaprezentowanych w monografii artykułów jest właśnie taką formą dialogową zrodzoną w procesie literaturoznawczego spotkania. Dzięki temu czytelnik staje się świadkiem rodzących się intelektualnych napięć, zmian i reinterpretacji kategorii wspólnoty stwarzanych w zainicjowanych sytuacjach dialogicznych.