Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2021.

red. Justyna Kobus, Anna Migdałek

Wielkopolskie Słowniki Regionalne to zbiór przygotowywanych w Pracowni Dialektologicznej UAM opracowań leksykograficznych przynoszących słownictwo różnych regionów Polski. Każdy słownik opracowany jest zgodnie z metodologią przyjętą w poznańskim ośrodku dialektologicznym. Powstające we współpracy ze środowiskami lokalnymi – głównie ze szkołami – ukazują leksykę poświęconą konkretnemu tematowi. Słowniki te koncentrują się na języku Wielkopolan, są swoistym preludium oczekiwanego – nie tylko przez środowisko dialektologiczne – ogólnoregionalnego słownika Wielkopolski.