Kultury dziewictwa

KULTURY DZIEWICTWA
KULTURY DZIEWICTWA

pod red. Agnieszki Gajewskiej, Macieja Michalskiego, Instytut Historii UAM, Poznań 2020

Choć ewolucjoniści uznali błonę dziewiczą za relikt, jej znaczenie symboliczne do dziś realnie wpływa na wiele obszarów życia dziewcząt i kobiet. Kulturowe obsesje dotyczące defloracji oraz czystości rytualnej prowadzą także współcześnie do przemocy seksualnej, wymuszonych małżeństw, medykalizacji seksu, generują powstanie ruchów odnowy moralnej, a tak że sprzyjają fetyszyzacji dziewictwa. Dziewictwu przyznawano, i w niektórych obszarach świata nadal przyznaje się, znaczenie polityczne, a utrata zaufania w tej kwestii wiąże się często z poważnymi represjami. Jednak nie sposób rozmawiać o dziewictwie wyłącznie jako o abstrakcyjnym pojęciu, ponieważ kulturowym kliszom i złożonym ślubom czystości starają się sprostać konkretne osoby.