Kantata i oratorium w historii kultury polskiej

KANTATA I ORATORIUM W HISTORII KULTURY POLSKIEJpod red. Elżbiety Nowickiej, Aliny Borkowskiej-Rychlewskiej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020

Przedstawiamy Czytelnikom drugi tom wyników prac Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym poświęconych kantacie i oratorium. Tym razem nie stawiamy granic czasowi, prezentujemy zarówno odległe tradycje tych form, jak i ich całkowicie współczesne realizacje. Kryterium doboru i tematów, i samych dzieł jest ich obecność w kulturze polskiej, zaznaczona przez miejsce powstania, wykonania, pochodzenie autora i kompozytora, język libretta itp. Pokazujemy więc pojemność kultury dawnej Rzeczpospolitej, absorbującej języki, wyznania i kody symboliczne, powstałe dzięki twórcom o różnorodnych etnicznych korzeniach. Katastrofa polityczna, jaką przyniosły rozbiory, i późniejsze zmiany o charakterze geopolitycznym nie zdołały całkowicie unicestwić tego potencjału. Książka o kantacie i oratorium, wypełniona analizami literackich i muzycznych aspektów tych form, daje więc też – taką mamy nadzieję – obraz wielkiej różnorodności dawnej kultury, promieniującej aż po czasy współczesne.

(z Wprowadzenia)