Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, oprac. T. Witczak, współpraca: M. Osiewicz, M. Szczot

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2022

Edycja przynosi pierwszą od kilkudziesięciu lat propozycję krytycznego opracowania dramatu wraz z filologicznym przekładem na język polski dzieła Orpheus Sarmaticus [Orfeusz sarmacki].