Jan Kochanowski, Ortografia polska

Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B, nr 33, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 2021

oprac. Marek Osiewicz, Marcin Kuźmicki

Niniejsze wydanie jest pierwszą w pełni krytyczną edycją Ortografii polskiej Jana Kochanowskiego. Podstawą edycji są obie wersje traktatu wydane w XVI wieku w podręczniku Jana Ursinusa Methodicae grammaticae libri quatuor (Lwów 1592) i w broszurze Januszowskiego Nowy karakter polski (Kraków 1594). Z uwagi na skomplikowaną relację tekstologiczną łączącą obie wersje (wykraczającą poza binarną opozycję: redakcje jednego tekstu – różne teksty), zostały one wydane oddzielnie, czyli z osobnymi: opracowaniem językowym, komentarzem i indeksami.

Tom otwiera kontynuację serii wydawniczej BPP pt. Jan Kochanowski. Dzieła wszystkie, zawierającej edycje krytyczne (typu A) utworów i pism Jana Kochanowskiego. W przygotowaniu m.in. tom VI z Odprawą posłów greckich w opracowaniu prof. Tadeusza Witczaka.